Stavenow advokatbyrå är specialiserad på att tillhandahålla advokattjänster inom juridik till både myndigheter och företag. Som erfaren advokat kan jag hjälpa till med olika ärenden, inklusive anbud i offentlig upphandling och hantering av processer i förvaltningsrätten.

Jag är arbetar även med avtalsfrågor och kan ge råd och stöd inom detta område.

Tack vare min expertis och långa erfarenhet har jag en framgångsrik historia av att vinna upphandlingar för mina klienter.Med över 20 års mångsidig erfarenhet från både myndighets- och anbudsgivarsidan står jag redo att vägleda och stödja anbudsgivare genom den komplexa världen av upphandlingar. Att lämna anbud kan vara utmanande, men med rätt strategi och insikter kan ni öka era chanser betydligt.

Jag erbjuder skräddarsydda råd och expertis för att optimera era anbud, maximera konkurrensfördelar och säkerställa överensstämmelse med gällande regelverk. Låt oss tillsammans navigera genom upphandlingsprocessen och öppna dörrar till framgångsrika affärsmöjligheter!

Ta steget mot framgångsrika anbud och låt mig vara er pålitliga partner i upphandlingsdjungeln. Kontakta mig för att diskutera hur jag kan stödja ert företag.

#Upphandling #Anbud #Affärsutveckling #Rådgivning #ErfarenExpertise


En framgångsrik upphandling eller affär kräver rätt affärsstrategier, men inte minst en god förståelse för juridiken och hur bägge sidor tänker i en affär.

Advokat Christoffer Stavenow är specialiserad inom rättsområdet offentlig upphandling sedan 2004 inom ramen för flera statliga myndigheter och bolag. Bland annat inom Nämnden för offentlig upphandling, Försvarsmaktens juridiska stab och Naturvårdsverket. Idag arbetar han som advokat för såväl myndigheter som företag genom Stavenow advokatbyrå AB.


Specialistområden

Genomförande av upphandlingar

Anbudsprojekt i samverkan med klienten

Överprövning

Säkerhetsskyddsfrågor

Avtal och bolagsfrågor

Hållbarhet CSR

LedningssystemKONTAKTUPPGIFTER


Anders Stavenow

EkonomiChristoffer Stavenow 

AdvokatStavenow advokatbyrå AB
Prästgårdsvägen 22

187 75 Täby

E-post: info@stavenowadvokat.se 

Telefon: +46 (0)8 400 20 865