UTBILDNING


Anmälan
Anmälan sker till Max Thimmig per e-post: mt@stavenowadvokat.se


Ange följande uppgifter:
- Namn 

- Arbetstitel
- Telefonnummer
- E-postadress
- Myndighet/kommun och fakturaadress
- Datum och ort för kursen
- Eventuella allergier


Efter anmälan och bokningsbekräftelse per e-post skickas en faktura till angiven fakturaadress. Utbildningen genomförs med högst 15 deltagare.


Eventuell avanmälan skall ske senast 14 dagar före kurstillfället.


Varmt välkommen!


Utbildning Säkerhetsskyddad upphandling


Göteborg 15 oktober 2020


Säkerhetsskyddad upphandling för offentlig sektor

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är enligt lag skyldig att se till att anställda och andra som ska delta i verksamheten, exempelvis leverantörer som upphandlas, har den nödvändiga kunskapsnivå som krävs. Därför gäller särskilda rutiner för säkerhetsskyddad upphandling.


Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. I och med det har Sverige fått en modern och omfattande lag som även gäller för upphandlingar där det förekommer säkerhetsskyddade uppgifter. Den nya lagstiftningen innehåller många nyheter och behovet av säkerhetsskydd ökar, så även antalet säkerhetsskyddade upphandlingar.


Eftersom svensk lag nu föreskriver att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att se till att anställda och andra som ska delta i en säkerhetsskyddad upphandling har den nödvändiga kunskapsnivå som krävs syftar vår informationsträff till att tillgodose detta krav. Samtidigt ger vi era upphandlare ett kunskapslyft som kommer att förbättra era säkerhetsskyddade upphandlingar.


Ni kommer att lära er:
• Hur ni använder er av SBSC:s certifieringar i en upphandling
• Vad en säkerhetsskyddad upphandling innebär och vad säkerhetsskyddet ska förebygga
• Hur ni identifierar vilka uppgifter som är skyddsvärda
• Hur ni klassificerar säkerhetsskyddade uppgifter
• Säkerhetsskyddsåtgärder
• Säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass
• Säkerhetsskyddsavtal
• Hur ni arbetar praktiskt med en säkerhetsskyddad upphandling
• Bedömning av leverantörers lämplighet och kontroll


För vem passar utbildningen?
Innehållet är speciellt framtaget för de inom offentlig verksamhet som jobbar med känsliga uppgifter, som kan påverkas av upphandlingar som däför bör säkerhetsskyddas. Exempelvis upphandlare, upphandlingschefer, säkerhetsskyddschefer och övrig personal som kommer i kontakt med säkerhetsskyddade uppgifter.


Datum och plats

Göteborg
Torsdag den 15 oktober 2020, Scandic Opalen, Engelbrektgatan 73, Göteborg
Vi börjar 09.00 och avrundar vid 16.00.


Pris
Priset för utbildningen är 6 900 kr (ex. moms) per deltagare och inkluderar även lunch, förfriskningar och kursmaterial samt boken Säkerhetsskyddad upphandling – juridik och praktik av Christoffer Stavenow och Max Thimmig.


Kursledare

Utbildningen leds av advokat Max Thimmig som tillsammans med advokat Christoffer Stavenow har skrivit boken Säkerhetsskyddad upphandling – juridik och praktik. Vi har bland annat utbildat Länsstyrelsen, en av tillsynsmyndigheterna i säkerhetsskydd, i säkerhetsskyddad upphandling.


Vår integritetspolicy finner ni här