Anmälan
Anmälan sker till Max Thimmig per e-post: mt@stavenowadvokat.se


Ange följande uppgifter:
- Namn 

- Arbetstitel
- Telefonnummer
- E-postadress
- Myndighet/kommun och fakturaadress
- Datum och ort för kursen
- Eventuella allergier


Efter anmälan och bokningsbekräftelse per e-post skickas en faktura till angiven fakturaadress. Utbildningen genomförs med högst 15 deltagare.


Eventuell avanmälan skall ske senast 14 dagar före kurstillfället.


Varmt välkommen!


Utbildning Säkerhetsskyddad upphandling


Via Teams 16 april och 7 maj 2021


ÖPPNINGSERBJUDANDE 2000 kr

Avgift för utbildningstillfällena den 16 april och 7 maj är endast 2000 kr (ex. moms) per deltagare. Avgiften inkluderar

  • kursintyg
  • boken Säkerhetsskyddad upphandling – juridik och praktik av Christoffer Stavenow och Max Thimmig,

Jure förlag 2019 (värde 359 kr).


Säkerhetsskyddad upphandling för offentlig sektor

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är enligt lag skyldig att se till att anställda och andra som ska delta i verksamheten, exempelvis leverantörer som upphandlas, har den nödvändiga kunskapsnivå som krävs. Därför gäller särskilda rutiner för säkerhetsskyddad upphandling.


Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. I och med det har Sverige fått en modern och omfattande lag som även gäller för upphandlingar där det förekommer säkerhetsskyddade uppgifter. Den nya lagstiftningen innehåller många nyheter och behovet av säkerhetsskydd ökar, så även antalet säkerhetsskyddade upphandlingar.


Eftersom svensk lag nu föreskriver att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att se till att anställda och andra som ska delta i en säkerhetsskyddad upphandling har den nödvändiga kunskapsnivå som krävs syftar vår informationsträff till att tillgodose detta krav. Samtidigt ger vi era upphandlare ett kunskapslyft som kommer att förbättra era säkerhetsskyddade upphandlingar.


Ni kommer att lära er:
• Hur ni använder er av SBSC:s certifieringar i en upphandling
• Vad en säkerhetsskyddad upphandling innebär och vad säkerhetsskyddet ska förebygga
• Hur ni identifierar vilka uppgifter som är skyddsvärda
• Hur ni klassificerar säkerhetsskyddade uppgifter
• Säkerhetsskyddsåtgärder
• Säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass
• Säkerhetsskyddsavtal
• Hur ni arbetar praktiskt med en säkerhetsskyddad upphandling
• Bedömning av leverantörers lämplighet och kontroll


För vem passar utbildningen?
Innehållet är speciellt framtaget för de inom offentlig verksamhet som jobbar med känsliga uppgifter, som kan påverkas av upphandlingar som därför bör säkerhetsskyddas. Exempelvis upphandlare, upphandlingschefer, säkerhetsskyddschefer och övrig personal som kommer i kontakt med säkerhetsskyddade uppgifter.


Datum och plats

Var? Utbildningen sker coronasäkert via Teams och tar 3 timmar.
När? 16 april och 7 maj 9.00-12.00.

Hur? Efter anmälan och erlagd avgift skickas inbjudan.


Kursledare

Utbildningen leds av advokat Max Thimmig som tillsammans med advokat Christoffer Stavenow har skrivit boken Säkerhetsskyddad upphandling – juridik och praktik. Vi har bland annat utbildat Länsstyrelsen, en av tillsynsmyndigheterna i säkerhetsskydd, i säkerhetsskyddad upphandling.


ANMÄLAN
Telefon: 0723-270866 eller via e-post: mt@stavenowadvokat.se