Anmälan till utbildning
Anmälan sker per e-post: info@stavenowadvokat.se


Ange följande uppgifter:
- Namn 

- Arbetstitel
- Telefonnummer
- E-postadress
- Myndighet/kommun och fakturaadress
- Datum och ort för kursen


Efter anmälan och bokningsbekräftelse per e-post skickas en faktura till angiven fakturaadress. Utbildningen genomförs med högst 15 deltagare.


Eventuell avanmälan skall ske senast 14 dagar före kurstillfället.


Varmt välkommen!


Utbildning Säkerhetsskyddad upphandling


Boka en förmiddagsutbildning när det passar dig!


Pris: 6 500 kr per person. 

Avgift för utbildningstillfället är ex. moms per deltagare. Avgiften inkluderar:

  • boken Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling av Christoffer Stavenow

Jure förlag 2022 (värde 359 kr).


Säkerhetsskyddad upphandling

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska se till att anställda och andra som deltar i verksamheten, (exempelvis leverantörer som upphandlas) har den nödvändiga kunskapsnivå som krävs. Därför gäller särskilda rutiner för säkerhetsskyddad upphandling.


Från och med 2021 och 2022 har fler ändringar i lagen skett. I och med det har Sverige fått en modern och omfattande lag som även gäller för upphandlingar där det förekommer säkerhetsskyddade uppgifter. Den nya lagstiftningen innehåller många nyheter och behovet av säkerhetsskydd ökar, så även antalet säkerhetsskyddade upphandlingar.


Eftersom svensk lag nu föreskriver att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att se till att anställda och andra som ska delta i en säkerhetsskyddad upphandling har den nödvändiga kunskapsnivå som krävs syftar vår informationsträff till att tillgodose detta krav. Samtidigt ger vi era upphandlare ett kunskapslyft som kommer att förbättra era säkerhetsskyddade upphandlingar.


Ni kommer att lära er:
• Vad en säkerhetsskyddad upphandling innebär och vad säkerhetsskyddet ska förebygga
• Hur ni identifierar vilka uppgifter som är skyddsvärda
• Hur ni klassificerar säkerhetsskyddade uppgifter
• Säkerhetsskyddsåtgärder
• Säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass
• Säkerhetsskyddsavtal
• Hur ni arbetar praktiskt med en säkerhetsskyddad upphandling
• Bedömning av leverantörers lämplighet och kontroll

• Hur ni använder er av SBSC:s certifieringar i en upphandling


För vem passar utbildningen?
Innehållet är speciellt framtaget för de inom offentlig verksamhet som jobbar med känsliga uppgifter, som kan påverkas av upphandlingar som därför bör säkerhetsskyddas. Exempelvis upphandlare, upphandlingschefer, säkerhetsskyddschefer och övrig personal som kommer i kontakt med säkerhetsskyddade uppgifter.


Datum och plats

Var? Utbildningen sker via Teams och tar 3-4 timmar.
När? Vi bokar en tid som passar er och mig. 

Hur? Efter anmälan och erlagd avgift skickas inbjudan.


Kursledare

Utbildningen leds av advokat Christoffer Stavenow.


ANMÄLAN
Telefon: 076-0270865 eller via e-post: info@stavenowadvokat.se