2024-06-11

Otaliga ärenden har genomförts under våren, allt från överprövningar i upphandlingsmål och sekretessmål till anbudslämningar i offentliga upphandlingar. 

Det har även författats ett flertal olika avtal inom olika branscher.

2024-02-23

Har under januari och februari lämnat anbud i fyra offentliga upphandlingar av anläggningsentreprenader åt en Klient. Min klient vann alla fyra upphandlingar! Bästa avslutningen på arbetsveckan är när man får den här typen av glädjebesked, som visar att det lönar sig att anlita fackkompetens inom offentlig upphandling.  

2024-01-30

Länk till utbildning i Säkerhetsskyddad upphandling JP Infonet

Jag kommer att hålla utbildningen den 24 april, varmt välkomna att anmäla er till utbildningen!

2024-01-08

Vårens arbete redan igång med framtagande av upphandlingsunderlag till en myndighet inom skolverksamhet. Samt, utbildning för JP-infonet i mars. 


2023-10-11

Arbete med rådgivning inom ett mycket stort anbudsärende fram till början av december. Paralellt genomförs en del rådgivning i mindre ärenden. 


2023-09-02

Ska tala om ämnet Säkerhetsskydd och Säkerhetsskyddad upphandling på Nohrcons upphandlingskonferens i Köpenhamn den 24 november. Special Day for Swedish Public Procurement Professionals 2023.


2023-08-28

Påbörjar Uppdatering av avtalsmallar inom Partnering för Nohrstedts förlag.


2023-08-25

Biträder en klient i frågor kring pension gentemot Statens Pensionsverk (SPV) och KPA Pension.


2023-07-05

En hel del överprövningsprocesser har löpt över sommaren och bjudit på intressant skriftväxling.

2023-06-01

Biträder klienter i mål om Uppehållstillstånd. 

2023-04-28

Idag tecknar en av våra klienter kontrakt med Stockholmsmässan efter att vi hjälpt med ett anbudsprojekt inom bemanning. 

2023-03-21

Det har varit en mycket spännande början på året, med ett flertal anbudsuppdrag där vi dragit in offentliga affärer inom entreprenadbranschen för stora belopp, genomfört upphanldingar av trygghetsteknik och entreprenadupphandling inom skola inte minst underlag för ramavtal för partneringupphandling av entreprenadrelaterade tjänster.

2023-02-21

Nytt anbudsuppdrag inom finansiella tjänster.

2022-12-10

Ny publikation! Nu lanceras den nya boken: Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling på Jure förlag.


Beställ boken på: Jure förlag


2022-12-09

Publicerat artikeln Säkerhetsskyddet och upphandlande myndigheter i Upphanldingsrättslig Tidsskrift. UrT nummer 2022 nr 3. 

2022-12-09

Medförfattare till Mallavtal i Norstedts juridiks tjänst Avtalsguiden. Har tillsammans med Magnus Josephson författat mallavtal för partneringavtal inom Entreprenad och IT.

2022-11-15

Vinst i upphandlingsmål i FR i Stockholm.

2022-11-01

Inlett arbete med två entreprenadupphandlingar enligt AMA 21 och en konsultupphandling enligt AMA konsult. 

2022-08-24

Uppstart av nytt upphandlingsprojekt med en kommun i Västsverige. 

2022-07-13

Idag fick vi reda på att en kund vi hjälpte med anbud för ett par månader sedan vann en upphandling inom filmproduktion! Mycket roligt.

2022-07-13

Nu arbetar vi med två stora anbudsuppdrag utöver ett antal överprövningsärenden och överklaganden. 

2022-07-05

Framgång i två mål om sekretess i Kammarrätten i Göteborg.

2022-06-15

Företräder en mycket trevlig och arbetsam företagare tillika VD i ett fabriksföretag i ett migrationsmål. 


2022-06-02

Det händer mycket kring säkerhetsskyddad upphandling just nu. Jag har blivit anlitad för att utbilda en kommun i södra Sverige i säkerhetsskyddad upphandling.


Nu uppdaterar jag även boken Säkerhetsskyddad upphandling för Jure förlag, som jag hoppas ska kunna publiceras inför hösten. 

2022-05-06

Det händer mycket kring säkerhetsskyddad upphandling just nu.

Idag fick jag förmånen att tala på upphandlingskonferensen 2022 tillsammans med tre auktoriteter på området, Martin Waern Senior Manager National Security & Defence på SRS, Ylva Söderlund Manager Security Regulations på PwC och Charlotte Brunlid, advokat på DLA Piper.

Stort tack till Andrea Sundstrand för en fantastiskt fin och välorganiserad konferens!
2022-03-28

Vinst i upphandlingsmål 35371-21. 

2022-03-23

Nu arbetar jag bl.a. med en överklagan om sekretess i upphandlingsmål. Utöver det skriftväxling i ett antal mål om överprövning. 

2022-02-09

Vi har under cirka två år bistått en kommun med upphandling av en stor entreprenadupphandling inom energieffektiviseringsområdet. Dessa upphandlingar kallas EPC, Energy Performance Contracting. Ett vinnande koncept, där en större fastighetesägare sparar pengar genom energieffektivisering, för att sedan kunna frigöra kapital för underhållsåtgärder i fastigheterna. 

2022-02-05

Arbete pågår med anbudslämning i en entreprenadupphandling. Arbete med skrivning av anbud, upprättande av dokument bl.a. framställande av policydokument inom, miljö, kvalitets och arbetsmiljöområdet.  

2022-02-01

Vi har ett flertal överprövningsärenden i förvaltnings- och kammarrätterna. Vi har även granskat aktieägaravtal i ett bolag för att bädda inför en framtida börsintroduktion och andra intressanta affärsöverenskommelser under perioden.  

2021-12-22

God Jul och Gott nytt år!

Året har bjudit på flera vinster i upphandlingsmål, vilket är trevliga nyheter för klienterna som är involverade. Jag har även bidragit till ett antal vinster i upphandlingar åt klienter.  

2021-11-10

Vinst i upphandling - vi har biträtt ett klientföretag i en anbudsgivning av ansiktsskydd - resultatet blev att klientens företag tilldelades kontrakt i upphandlingen. 

2021-11-01

Vinst i förvaltningsrätten i Uppsala i målen 9188-20E, 8628-20, 8386-20E

2021-10-21

Just nu har vi ett antal spännande överprövningsärenden i förvaltningsrätterna. 

2021-09-24

Genomförd utbildning i säkerhetsskyddad upphandling. 

Just nu har vi ett antal överprövningar av upphandlingar i domstol samt genomför en stor entreprenadupphandling inom EPC för en kommun. Affären har ett partneringkoncept. 

2021-08-11

Vår reviderade och utökade version av boken Säkerhetsskyddad upphandling är nu ute till försäljning hos Jure förlag. Klicka på boken för att beställa på jure.se 2021-06-22

Vinst i Kammarrätten i Stockholm i mål om sekretess vid upphandling. 

2021-06-09

Vinst i förvaltningsrätten i Uppsala. 

2021-05-28

Utbildning genomförd för offentlig sektor i säkerhetsskyddad upphandling via Teams.  

2021-04-16

Utbildning genomförd för offentlig sektor i säkerhetsskyddad upphandling via Teams.  

2021-02-26

Idag håller vi utbildning för offentlig sektor i säkerhetsskyddad upphandling via Teams.  

2021-02-25

I februari har vi fått ett tillskott till byrån i form av Sara Wojciechowska som studerar till Public Bid Manager på IHM. Hon har valt att göra sin LIA hos oss vilket vi ser fram emot. Välkommen Sara!  


2021-02-12

Idag har vi tillsammans med SBSC haft webbseminarium i Säkerhetsskyddad upphandling.

2021-01-01

Stavenow advokatbyrå önskar alla klienter ett Gott Nytt År! Vi ser fram mot ett bättre år 2021 med fler goda affärer.  

2020-12-04

Doublé - Stavenow advokatbyrå har vunnit två betydande upphandlingar den här månaden åt två separata klienter. Den ena med ett uppskattat värde på ca 56 mkr, den andra på över 100 mkr. 

2020-11-18

Stavenow advokatbyrå har i samarbete med SBSC - Svensk Brand och Säkerhetscertifiering genomfört Webbinarium inom Säkerhetsskyddad upphandling för offentlig sektor. Webbinariet blev snabbt fullbokat och var en succe. Missa inte nästa tillfälle den 9/12 2020. Anmälan sker via SBSC:s hemsida. Se länk nedan:

https://www.sbsc.se/event/sakerhetsskyddad-upphandling-for-dig-som-ar-sbsc-certifierad/ 

2020-09-15

Stavenow advokatbyrå har ett samarbete med Säkerhets och försvarsföretagen, SOFF. SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Samnarbetet innebär ibland annat att vi erbjuder SOFF:s medlemsföretag juridisk rådgivning och kommer genomföra en serie utbildningar och seminarier åt dessa. Vill du läsa mer om SOFF och om vårt samarbete finner du information i länken:

https://lnkd.in/e8ttRWg 


2020-08-25

Sommaren har bjudit på glada nyheter, bland annat har vi bistått en klient i ett omfattande anbudsarbete som resulterat kontrakt med Stockholm stad. 

2020-06-04

Våra advokater Christoffer Stavenow och Max Thimmig intervjuas om säkerhetsskyddsavtal av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Hela intervjun finner ni genom att klicka på knappen nedan!


2020-06-03

Våra advokater Christoffer Stavenow och Max Thimmig intervjuas om säkerhetsskyddsavtal av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Hela intervjun finner ni genom att klicka på knappen nedan!

 

2020-05-28

Advokat Christoffer Stavenow deltar som expert i SIS kommitté SIS/TK 618 Säkra affärer.

2020-03-05

Max Thimmig blev idag utsedd till ledamot av Advokatsamfundet. Vi gratulerar Max!


2020-02-10

Vår gamla hemsida www.stpa.se kommer att upphöra under året. I och med detta har vi nu skaffat ny epostadress: info@stavenowadvokat.se

2019-12-20

SBSC och Stavenow advokatbyrå genomför utbildning i säkerhetsskyddad upphandling under 2020!

Anmäl er redan idag till info@stavenowadvokat.se 

2019-11-15

Boken Säkerhetsskyddad upphandling - juridik och praktik kan nu beställas på Jure förlag. Klicka på boken nedan.2019-11-05

Christoffer Stavenow deltar i SIS Institutet för Standarders projekt Säkra affärer.


2019-11-04

Våra jurister Christoffer Stavenow och Max Thimmig har skrivit den aktuella boken Säkerhetsskyddad upphandling - juridik och praktik som snart utkommer på Jure Förlag. Boken handlar om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen och hur denna påverkar offentlig upphandling. Boken riktar sig till såväl upphandlare och säkerhetsskyddschefer på myndigheter som de som arbetar hos en blivande leverantör! Läs mer här!


2019-07-10

Stavenow advokatbyrå har biträtt det anrika Rederiaktiebolaget Ballerina (grundat 1932) i företagets anbudslämning till Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landstings upphandling av pendelbåtstrafik linje 80. Läs mer här!


2019-05-07

Dubbel vinst i förvaltningsrätten! Stavenow advokatbyrå har med framgång företrätt Länsstyrelsen i Stockholms län i två överprövningsprocesser i Förvaltningsrätten i Stockholm (målen 27181-18 och 27288-18). Läs mer här!


2019-03-15

Arbetar du på en myndighet och är intresserad av hur offentlig upphandling påverkas av den nya säkerhetsskyddslagstiftningen? Då är vår utbildning något för dig och dina kollegor. Läs mer om det här!


2019-03-05

Stavenow advokatbyrå är stolta över att kunna meddela att byrån den 4 mars 2019 tecknade ett ramavtal för juridiska tjänster inom EU-rätt och upphandlingsrätt med Upplands Väsby kommun. Vi välkomnar Upplands Väsby kommun till Stavenow advokatbyrå och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete tillsammans!


2019-02-01

Vi börjar året med ny logotyp och ett flertal större entreprenadupphandlingar. Stavenow & Partners advokatbyrå ändrar namn till Stavenow advokatbyrå.

2018-12-18

Stavenow & Partners advokatbyrå har vunnit ett mål i kammarrätten. Läs mer här!


2018-12-13

Stavenow & Partners advokatbyrå är stolta över att kunna meddela att byrån den 26 november 2018 tecknade ett ramavtal för juridiska tjänster på upphandlingsområdet med Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi välkomnar Länsstyrelsen till Stavenow & Partners advokatbyrå och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete tillsammans!


2018-10-04

Kan ett ska-krav, där endast en leverantör blir aktuell, anses förenligt med principen om proportionalitet? LÄS VÅRT REFERAT HÄR


2018-09-27

En av våra klienter har med vår hjälp nu fått teckna ett kontrakt värt omkring 500 MSEK. Vårt team utformade anbudet åt klienten och fick högsta poäng på samtliga utvärderingsparametrar. Det innebär att vi i år har vunnit affärer för ca 1 miljard SEK åt våra klienter.


2018-09-14

Våra jurister Christoffer Stavenow, advokat, och Max Thimmig skriver idag i Upphandling 24 om vikten av att inte ställa för höga krav vid offentliga upphandlingar. Läs mer här!


2018-08-21

Stavenow & Partners advokatbyrå har bistått Totalbyggen i Västerås AB i Västerås stads upphandling av ramavtal avseende byggtjänster. Totalbyggen i Västerås blev avtalspart i ramavtalet. Ramavtalet är giltigt i upp till fyra år och har en omsättningsvolym som uppgår till 120 miljoner kronor.

Vi gratulerar Totalbyggen i Västerås till affären!


2018-05-08

Stavenow & Partners advokatbyrå är nu upptagen på Förbundsrepubliken Tysklands ambassads lista över tyskspråkiga advokatbyråer i Sverige. Läs mer här.


2018-04-17

Stavenow & Partners advokatbyrå är nu medlem i Tysk-Svenska handelskammaren. Läs mer här.


2018-03-23

Stavenow & Partners advokatbyrå har biträtt Cassel & Co AB att lämna det vinnande anbudet i FMV:s upphandling rörande Förplägnadstjänst restaurang Vingen. Avtalet är giltigt i tre år och har en omsättningsvolym som uppgår till 30 miljoner kronor.

Vi gratulerar Cassel & Co till affären!